Luận văn

LV_Nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps và ứng dụng trong điều khiển giao thông

Giao thông vận tải là một trong những lĩnh quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu vận tải ngày càng đòi hỏi tăng cả về số lượng và chất lượng. Do vậy phát triển giao thông vận tải là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nước trên toàn thế giới. Với Việt Nam, là một trong những nước đang phát triển, vấn đề cơ sở hạ tầng trong đó có giao thông vận tải đã và đang được chú trọng phát triển.

Trong giao thông vận tải, ngoài việc có cơ sở hạ tầng như đường xá, bến bãi hay phương tiện tốt thì việc quản lý, điều hành, giám sát và điều khiển các phương tiện mang một ý nghĩa quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành công của giao thông. Với mỗi loại hình giao thông khác nhau thì việc quản lý, giám sát và điều khiển có thể khác nhau, nhưng nguyên lý chung của việc giám sát, quản lý và điều khiển các phương tiện vận tải đều phải định vị được phương tiện. Việc định vị phương tiện có thể qua nhiều phương pháp khác nhau, nhưng với khả năng định chính xác, an toàn, toàn cầu và linh hoạt, DGPS đã và đang trở thành một công cụ định vị hiệu quả và đã được ứng dụng để dẫn đường trong giao thông tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chương I: Tổng quan về các hệ thống dẫn đường

Chương II: Hệ thống dẫn đường GPS và nguyên lý xác định vị trí, sai số của hệ thống và cách khắc phục

Chương III: ứng dụng DGPS trong điều khiển giao thông

 

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button