LV_Nghiên cứu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khuôn in

Mục lục

 

Mục lục…………………………………………………………………………………….. 1

Lời mở đầu……………………………………………………………………………….. 3

Chương 1. cơ sở lý thuyết của công nghệ in offset…………………………… 5

I.1. Đặc trưng của công nghệ in offset………………………………………. 5

I.2.      Các bước tiến hành trong công nghệ in offset……………………. 7

I.2.1. Sơ đồ công nghệ in offset…………………………………………… 7

I.2.2. Mục đích của từng công đoạn trong dây truyền công nghệ in 8

I.2.2.1. Quá trình sắp chữ điện tử – in laser để tạo ra bản can 8

I.2.2.2. Quá trình tách màu điện tử( quá trình T’ram hoá)….. 8

Chương 2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khuôn in trong công nghệ in offset……………………………………………………………………………………… 11

II.1. ảnh hưởng của vật liệu đến chất lượng của khuôn in…………… 11

II.1.1. ảnh hưởng của giấy can và fiml đến chất lượng khuôn in 11

II.1.2. ảnh hưởng của bản in đến chất lượng khuôn in…………… 11

II.2 ảnh hưởng của quá trình thực hiện công nghệ đến chất lượng của khuôn in 16

II.2.1 ảnh hưởng của quá trình bình bản……………………………… 16

II.2.2 ảnh hưỏng của quá trình phơi bản…………………………….. 17

II.2.2.1. Nguồn sáng phơi bản………………………………………. 17

II.2.2.2. ảnh hưởng của cường độ rọi lên bản…………………… 18

II.2.2.3. Tấm che dùng trong phơi bản và vật liệu tấm mỏng. 19

II.2.2.3. ảnh hưởng của sự tiếp xúc giữa giấy can( film) và bản đến chất lượng khuôn in……………………………………………………………………………… 21

II.2.2.4. ảnh hưởng của thời gian phơi đến chất lượng của bản. 22

II.2.3. ảnh hưởng của quá trình hiện bản…………………………….. 22

II.3. ảnh hưởng của thiết bị đến chất lượng khuôn in…………………. 24

II.3.1. Do thiết bị làm việc………………………………………………… 24

II.3.2. Yếu tố nguyên vật liệu……………………………………………. 25

II.3.3. Máy phơi……………………………………………………………… 25

II.3.4. ảnh hưởng của việc sắp chữ điện tử, tách màu điện tử đến chất lượng khuôn in 30

II.4. ảnh hưởng của môi trường tới chất lượng khuôn in…………….. 36

Chương III. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đên chất lượng khuôn in.. 38

III.1. Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian phơi đến chất lượng khuôn in 38

III.1.1. Mục đích khảo sát…………………………………………………. 38

III.1.2. Cơ sở lý thuyết của quá trình khảo sát…………………….. 38

III.1.3. Điều kiện khảo sát………………………………………………… 39

III.1.4. Quy trình tiến hành thực nghiệm…………………………….. 40

III.1.5. Kết quả thực nghiệm và nhận xét…………………………….. 40

III.1.5.1. Bản hiện với thời gian 20s………………………………. 40

III.1.5.2. Bản hiện với thời gian 50s………………………………. 41

III.1.5.3. Bản hiện với thời gian 60s………………………………. 42

III.1.5.4. Bản hiện với thời gian 70s………………………………. 43

III.1.5.5. Bản hiện với thời gian 100s…………………………….. 43

III.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung dịch hiện đến chất lượng khuôn in 45

III.2.1. Mục đích thực nghiệm……………………………………………. 45

III.2.2. Cơ sở lý thuyết…………………………………………………….. 45

III.2.3. Điều kiện khảo sát………………………………………………… 47

III.2.4. Quy trình tiến hành thực nghiệm…………………………….. 47

III.2.5. Kết quả thực nghiệm và nhận xét…………………………….. 48

III.2.5.1. Bản hiện với nồng độ dung dịch hiện 0,2% NaOH 48

III.2.5.3. Bản hiện với nồng độ dung dịch hiện 0,5% NaOH 49

III.2.5.4. Bản hiện với nồng độ dung dịch hiện 0,6 NaOH…. 50

III.2.5.5. Bản hiện với nồng độ dung dịch hiện 1,0% NaOH 51

III.3. Khảo sát ảnh hưởng của loại dung dịch hiện đến chất lượng khuôn in. 52

III.3.1. Mục đích thực nghiệm……………………………………………. 52

III.3.2. Cơ sở lý thuyết…………………………………………………….. 53

III.3.3. Điều kiện khảo sát………………………………………………… 55

III.3.4. Quy trình tiến hành thực nghiệm…………………………….. 55

III.3.5. Kết quả thực nghiệm và nhận xét…………………………….. 56

III.3.5.1. Bản hiện với dung dịch hiện 1( 0,5% NaOH + 0,01% chất trợ 1) 56

III.3.5.2. Bản hiện với loại dung dịch hiện 2( 0,5% NaOH + 0,01% chất trợ 2) 56

III.3.5.3. Bản hiện với dung dịch hiện 3( 0,5% NaOH + 0,01% chất trợ 3) 57

III.4. Khảo sát sự khác biệt của nước pha dung dịch hiện đến chất lượng khuôn in. 58

III.4.1. Mục đích thực nghiệm……………………………………………. 58

III.4.2. Cơ sở lý thuyết…………………………………………………….. 58

III.4.3. Điều kiện khảo sát………………………………………………… 59

III.4.4. Quy trình tiến hành thực nghiệm…………………………….. 59

Lời mở đầu

Trước những đổi mới tiến bộ của thế giới về kinh tế, xã hội. Đất nước ta hoà nhập rất nhanh với sự tiến bộ chung đó. Ngành in cũng như bao ngành kinh tế khác đã từng bước đổi mới về công tác tổ chức, quản lý cũng như trang thiết bị để thích nghi và đứng vững trước những thách thức của cơ chế mới. Bước đầu ngành đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ về sản lượng còng nh­ chất lượng của sản phẩm. Đặc biệt là trong những năm gần đây –  sau khi đất nước ta hoàn toàn giải phóng và thống nhất thì ngành công nghiệp in đã nhanh chóng đổi mới về công nghệ, nhập nguyên vật liệu và máy móc thiết bị… Đó là sự chuyển đổi đúng đắn, mau chóng và hiệu quả. Đây cũng là một động lực để cho ngành in tiến bộ rất nhiều.

Trong những năm qua, kỹ thuật in nước ta đặc biệt là kỹ thuật in offset đã có những bước phát triển đáng kể. Số lượng máy móc được nhập nhiều thay thế cho các máy in bán tự động đã qua hàng chục năm, chất lượng in được nâng cao rõ rệt. Loại Ên phẩm nhiều màu ngày càng phổ biến từ nhãn hàng, bao bì đến sách báo và các loại văn hoá phẩm cao cấp khác. Ngành in hiện nay đang từng bước đáp ứng  nhu cầu đa dạng trong nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế và văn hoá. Để xây dựng ngành ngày càng hiện đại, bắt kịp kỹ thuật của các nước tiên tiến còn đầu tư chiều sâu hơn, trang thiết bị các loại máy mới, đồng bộ trong tất cả các khâu. Bên cạnh đó yếu tố quan trong hàng đầu là đầu tư xây dựng một đội ngò cán bộ công nhân lành nghề, yêu nghiệp, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước.

Nói tới sự phát triển đi lên của ngành công nghiệp in trước hết phải nói đến công nghệ chế bản, trước kia bản in Typo chủ yếu dùa trên tính chất cơ học bề mặt bản in, ngày nay chế bản in offset được dùa trên tính chất lý hoá bề mặt. Từ chỗ bản in có bề mặt cao thấp, khả năng thể hiện hình ảnh trên sản phẩm kém chất lượng thì nay phần tử in và không in hầu như nằm trên cùng một mặt phẳng, cho phép thể hiện hình ảnh với chất lượng cao, số lượng in lớn. Trong thực tế khâu chế bản bị hạn chế về mặt khách quan còng nh­ chủ quan, bản in làm ra chất lượng chưa cao phụ thuộc vào chất lượng của phim giấy can, chất lượng bản nhôm, tay nghề người thợ, môi trường… Chính vì vậy, trong đồ án này em muốn: “Nghiên cứu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khuôn in”.

 

Nhấn share on facebook sẽ có link tự động chuyển đến face.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Các bạn cũng có thể để mail ở dưới comment, tuy nhiên thời gian trả lời sẽ chậm hơn khi bạn share lên face.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *