Luận văn

LV_Nhà máy Ôtô Cổ Loa – Mêkông

Việt Nam ta là một nước đang phát triển với tốc độ phát triển cao va ổn định .Chúng ta đang từng bước CNH-HĐH từng bước đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.Từ một nước nông nghiệp lạc hâu ta đang dần chuyển đổi cơ cấu thành một nước phát triển có nền Công Nghiệp tiên tiến.Cùng với đó là sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp trong đó có ngành sản xuất và lắp ráp Ô tô.Dưới đây là cái nhìn tổng quan về ngành công nghiệp Ôto những năm gần đây.

Hiện nay, Việt Nam có 11 liên doanh sản xuất ôtô và trên 160 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sửa chữa, chế tạo phụ tùng. Trong đó có gần 20 cơ sở sản xuất lắp ráp ôtô, khoảng 20 cơ sở sản xuất thân xe, rơmoóc và hơn 60 cơ sở tham gia chế tạo phụ tùng.

Bước đầu Việt Nam đã có một ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô, thu hút được một nguồn vốn đầu tư lớn từ các đối tác nước ngoài (trên 500 triệu USD). Các doanh nghiệp đang trong quá trình nâng cao năng lực, công nghệ, tạo ra các mẫu mã sản phẩm mới…

 

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button