Luận văn

LV_Phân tích sản phẩm, xác định dạng sản xuất và thiết kế bản vẽ lồng phôi, tra lượng dư cho các bề mặt gia công

Ngành chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất thiết bị công cụ cho mọi ngành kinh tế Quốc dân. Vì vậy việc phát triển KHKT trong lĩnh vực công nghệ CTM có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế hoàn thiện và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Công nghệ chế tạo máy một lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, thiết kế, và thực hiện quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí đạt các chỉ tiêu kỹ thuật nhất định trong điều kiện sản xuất cụ thể : nó là lý thuyết phục vụ cho công việc chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất có hiệu quả nhất, đồng thời nó là môn học nghiên cứu quá trình hình thành các bề mặt chi tiết và lắp ráp chúng thành sản phẩm.

Kết cấu đề tài:

Phần I : Mở đầu

Phần II : Phân tích yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Phần III : Phân tích sản phẩm, xác định dạng sản xuất và thiết kế bản vẽ lồng phôi, tra lượng dư cho các bề mặt gia công

Phần IV : Xác định đường lối công nghệ và lập quy trình công nghệ gia công

Phần V : Thiết kế đồ gá cho nguyên công tiện

Phần VI : Kết luận chung

 

Nhấn share on facebook sẽ có link tự động chuyển đến face.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Các bạn cũng có thể để mail ở dưới comment, tuy nhiên thời gian trả lời sẽ chậm hơn khi bạn share lên face.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button