Luận văn

LV_Thiết kế hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động

Chương I:                                                                               Tổng quan về cung cấp điện cho  phụ tải                                                                                Tæng quan vÒ cung cÊp ®iÖn cho  phô t¶i………………………………………………………………………… 4

1.1. Những khái niệm cơ bản về quá trình sản xuất và phân phối điện năng……. 4

1.2. ý nghĩa của việc thiết kế hệ thống cấp điện:………………………………………………. 4

1.3. Đặc điểm phụ tải…………………………………………………………………………………………. 5

Ø Phụ tải loại 1:………………………………………………………………………… 5

Ø Phụ tải loại 2:………………………………………………………………………… 5

Ø Phụ tải loại 3:………………………………………………………………………… 5

1.4. Yêu cầu cấp điện cho phụ tải:…………………………………………………………………….. 6

Ø Độ tin cậy cấp điện của hệ thống:……………………………………………… 6

Ø Chất luợng điện:…………………………………………………………………….. 6

Ø An toàn khi cấp điện:……………………………………………………………… 6

Ø Kinh tế:………………………………………………………………………………… 7

Chương II: Thiết kế hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động ThiÕt kÕ hÖ thèng chuyÓn ®æi nguån ®iÖn tù ®éng……………………………………………… 8

2.1. Yêu cầu của đề tài:……………………………………………………………………………………… 8

2.2. Xây dựng mạch  điều khiển………………………………………………………………………… 9

Ø Dùa vào yêu cầu thời gian:………………………………………………………. 9

Ø Dùa vào yêu cầu về dòng điện…………………………………………………… 9

2.3. Nguyên lý hoạt động của “ Hệ thống chuyển đổi nguồn điện (tự động)” … 13

2.4. Giới thiệu chung về bộ UBS……………………………………………………………………….18

Ø Bé UBS :……………………………………………………………………………… 18

Ø Nguyên lý hoạt động:…………………………………………………………….. 19

2.5. Tính chọn thiết bị cho mô hình………………………………………………………………….21

Ø Chọn nguồn vào cho mô hình…………………………………………………. 21

Ø Nguồn dự phòng…………………………………………………………………… 22

2.6. Lùa chọn thiết bị cho mô hình……………………………………………………………………22

Ø 01 bé UBS :………………………………………………………………………….. 22

Ø 02 công tắc tơ K1, K2:…………………………………………………………… 22

Ø 08 Rơle trung gian, với tác dụng như sau:………………………………… 23

Ø 03 Rơle thời gian :………………………………………………………………… 23

Ø 01 Công tắc 3 cực:………………………………………………………………… 23

Ø 02 bộ nót Ên thường đóng và thường mở:………………………………… 24

Ø Hệ thống đèn báo tín hiệu gồm 11 đèn:…………………………………….. 24

Ø Hệ thống bảo vệ gồm 3 cầu chì:………………………………………………. 24

2.7. Lắp đặt hệ thống……………………………………………………………………………………….. 24

2.8. Chạy thử , nhận xét và ứng dụng……………………………………………………………….31

Ø Chạy thử:……………………………………………………………………………. 31

Ø Nhận xét:…………………………………………………………………………….. 31

Ø Ứng dông:……………………………………………………………………………. 31

Kết luận…………………………………………………………………………………….. 32

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………. 33

lời  nói đầu

T

rong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, ngành công nghiệp điện lực giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì điện năng là nguồn năng lượng được dùng rộng rãi nhất trong các ngành kinh tế quốc dân.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế, kéo theo nó là nhu cầu về điện năng ngày một tăng cả về số lượng và chất lượng do đó nó đòi hỏi ngành điện phải có những phương án cung cấp điện tối ưu nhất. Đặc biệt là các khu công nghiệp, các bến cảng, các đài phát thanh, truyền hình, các công trình quân sự…. đòi hỏi phải cung cấp nguồn điện có tính liên tục và ốn định , không để bất cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Để có thể đáp ứng được các yêu cầu nói trên  cần phải có một “hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động”.

Được sù  định hướng của thầy giáo – kỹ sư Nguyễn Đăng Toàn và sự nỗ lựoc của bản thân chúng em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế hệ thống chuyển đổi nguồn điện tự động” . Mặc dù đồ án được thực hiện trong một thời gian rất ngắn nhưng chúng em đã xây dựng đựơc mạch thực nghiệp với kết quả khá tốt. Tuy vậy, do thời gian và trình độ hạn chế nên đồ án này khó tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn để nâng cao kiến thức của mình.

Xin cảm ơn bạn bè và những người thân trong gia đình đã luôn động viên, giúp đỡ em trong quá trình học tập cũng như làm đồ án tốt nghiệp.

Nhấn share on facebook sẽ có link tự động chuyển đến face.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Các bạn cũng có thể để mail ở dưới comment, tuy nhiên thời gian trả lời sẽ chậm hơn khi bạn share lên face.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button