LV_Thiết kế mạch logic đồng hồ báo thức

Trong những năm gần đây ,cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẻ của công nghệ vi điện tử,con người ngày càng thâm nhập sâu hơn về mọi lỉnh vực,đặc biệt là trong lỉnh vực đIện tử,tin học.Đời sống của con người càng ngày càng phát triển,nhu cầu của con người ngày càng cao.Nhằm góp phần vào sự phát triển chung đó,chúng em,những người sinh viên khoa Điện Tử Viển Thông luôn mong muốn làm một cáI gì đó,trước hết là xem mình có thể làm được những gì sau nữa là học hỏi thêm trong quá trình thực hành thực tế để rồi sau này hy vọng mình sẻ góp được 1 phần nhỏ bé vào xây dựng đất nước được giàu đẹp hơn.

Kết cấu đề tài:

Chương 1:Cơ sở lý thuyết để thực hiện

Chương 2:Thiết kế mạch thực hiện

 

Nhấn share on facebook sẽ có link tự động chuyển đến face.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Các bạn cũng có thể để mail ở dưới comment, tuy nhiên thời gian trả lời sẽ chậm hơn khi bạn share lên face.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *