LV_Thiết kế mạch logic số

Bảng liệt kê tất cả các tổ hợp khả dĩ của các biến số và hàm số tương ứng gọi là bảng chân lý. Khi có ba hay nhiều biến số (A, B, C), số lượng hàm số khả dĩ tăng nhanh.

Mạch điện tử thực hiện quan hệ logic:

Y= f(A) hay Y= f(A, B).

gọi là mạch logic, trong đó các biến số A, B … là các đầu vào và hàm số Y là các đầu ra. Một mạch logic diễn tả quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra, nghĩa là thực hiện được một hàm logic. Do đó có bao nhiêu hàm số logic thì có bấy nhiêu mạch logic.

Kết cấu đề tài:

Chương I: giới thiệu các cổng logic cơ bản

Chương II: mạch logic tổ hợp

Chương III: mạch đếm

Chương IV: Mạch giải mã

Chương V: Mạch tạo dao động

Chương VI: Bộ nhớ

Chương VII: cổng song song của máy Vi tính

Chương VIII: chế độ text màn hình máy tính

 

Nhấn share on facebook sẽ có link tự động chuyển đến face.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Các bạn cũng có thể để mail ở dưới comment, tuy nhiên thời gian trả lời sẽ chậm hơn khi bạn share lên face.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *