LV_Thực tập tốt nghiệp địa điểm thực tập tại công ty cổ phần ôtô vận tải Hà Tây

Trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường theo xu hướng toàn cầu hoá , xã hội ngày càng phát triển , đời sống con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp thì việc đảm bảo cho nhu cầu đi lại là một yếu tố quan trọng và cần thiết .

Trong hệ thống vận tải thống nhất,ngành vận tải đường bộ nói chung và vận tải ô tô nói riêng có một vai trò đặc biệt quan trọng Nó cũng là một chỉ tiêu để đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia, của một vùng nhất định nào đó. Bởi vì trong xã hội các tổ chức hay mỗi cá nhân có nhiều hoạt động khác nhau với những mục đích nhất định (hoạt động văn hoá, chính trị, hoạt động quân sự, hoạt động thể thao, kinh tế ,…) và những hoạt động này muốn hoạt động tốt và có hiệu quả thì đều cần phải có một hệ thống vận tải phát triển, hoạt động vận tải là một trong những hoạt động chủ yếu của xã hội, bởi lẽ suy cho cùng nó có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của các hoạt động khác của con người.

Phần I: thực tập chung

Phần II: Thực tập và thu thập số liệu để làm luận văn tốt nghiệp

 

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *