LV_Ứng dụng chitosan trong bảo quản cà chua

Yêu cầu cơ bản nhất trong bảo quản rau quả là tránh được tổn thất về khối lượng và giữ được trạng thái tươi cho rau quả, ngoài ra biện pháp bảo quản phải đơn giản và chi phí đầu tư thấp. Vì thế bảo quản bằng màng bao mang lại nhiều hiệu quả trên. Cà chua là một loại quả được trồng phổ biến, có giá trị dinh dưỡng nhưng là một loại quả có tuổi thọ kém, hô hấp đột biến. Chitosan là một polyme động vật được thu từ phế thải của ngành thuỷ sản, mang nhiều đặc tính phù hợp để bảo quản rau quả. Nghiên cứu này đã sử dụng chitosan làm màng bao để bảo quản cà chua.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng màng bao chitosan có nồng độ 2% là thích hợp nhất cho việc bảo quản cà chua ở cả điều kiện thường cũng như điều kiện nhiệt độ lạnh. Ở nồng độ này màng chitosan có khả năng hạn chế hô hấp của quả tốt nhất, lượng CO2 thoát ra ít nhất và quả sau khi bảo quản có trạng thái cảm quan tốt nhất. Độ chín cà chua thích hợp nhất để bảo quản là độ chín vàng (Breaker), số lần nhúng cà chua vào dung dịch chitosan để tạo màng tốt nhất là hai lần. Qua những nghiên cứu và phân tích đã xây dựng được quy trình bảo quản cà chua bằng chitosan.

Kết cấu đề tài:

Phần I: Tổng quan

Phần II. Phương pháp nghiên cứu

Phần III: Kết quả và thảo luận

Phần IV: Kết luận

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *