LV_Vận tải Container – Thực trạng và phương hướng phát triển tại Việt Nam

Ngày nay, do hợp tác kinh tế phát triển, khối lượng hàng hóa ngoại thương trao đổi giữa các nước trên thế giới với tốc độ đáng kể. Đi liền với các nước trên thế giới với tốc độ đáng kể. Đi liền với khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng nhanh trên thế giới các phương tiện đường biển, đường bộ, hàng không cũng đạt được những tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là việc sử dụng rộng rãi cont vào việc vận chuyên chở hàng hóa đã tạo ra nhiều thay đổi sâu sắc về nhiều mặt, không những trong bản thân ngành vận tải mà cả trong các ngành kinh tế khác có nhu cầu chuyên chở hàng hóa. Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đóng trong cont bằng các phương tiện chuyên dùng thông qua phương thức giao nhận “door to door” đang là xu thế phát triển tất yếu và sẽ trở thành phương thức kinh doanh vận tải chủ yếu trong các năm tới.

Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng không nằm ngoài xu thế đó. Chuyên chở hàng hóa bằng cont ở Việt Nam được bắt đầu vào những năm đầu của thập kỷ 80 và những năm gần đây loại hình vận tải này đã có những bước tiến đáng kể, góp phần đáp ứng phần với nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, vận chuyển hàng hóa đóng trong cont đang là một phương tiện thiếu vận chuyển còn rất mới mẻ ở nước ta. Bên cạnh đó, cùng với sự tăng trưởng về kinh tế – xã hội, Việt Nam đang là một thị trường hấp dẫn với giới kinh doanh và các công ty vận chuyển nước ngoài. Theo xu hướng chuyên môn hóa trong ngành Kinh tế thương mại, đại lý và môi giới đã đóng một vai trò tích cực không thể thiếu được trong hoạt động thương mại và vận tải đường không, đường biển. Việc phát triển hoạt động đại lý ở nước ta không những góp phần mở rộng phạm vi buôn bán, tăng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu mà còn giúp ta tiếp tục được kinh nghiệm của những nước có hệ thống vận tải cont phát triển. Để hiểu rõ thêm lĩnh vực này, em chọn đề tài: “Vận tải Container – Thực trạng và phương hướng phát triển tại Việt Nam”.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Container và hệ thống vận tải Container

Chương II: Thực trạng vận tải cont ở Việt Nam

Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển vận tải Container ở Việt Nam

 

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *