Chưa phân loại

Lý thuyết chuyên môn hàn_ Mediafire


– Khái niệm chung về hàn .
– Sự tạo thành mối hàn và tổ chức kim loại mối hàn .
– Hồ quang hàn .
– Công nghệ hàn kim loại và hợp kim .
– Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ .
– Cắt kim loại và hợp kim .
– Ứng suất và biến dạng hàn .
– Khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra
– Kỹ thuật an toàn về hàn trong sản xuất .
– Quy ước bản vẽ kỹ thuật hàn .
– Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật các công việc hàn .

Ôn tập hết môn .

http://www.mediafire.com/?fdl812twkl415vz

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button