MẠCH GHI ĐỌC EPROM CHO VI ĐIỀU KHIỂN 8951

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành điện tử nói chung đã có những bước tiến vượt bậc và mang lại những thành quả đáng kể.
Trong đó vi xử lí là lĩnh vực đã thực sự mang lại những hiệu qủa chính xác và gọn nhẹ trong quá trình điều khiển, sản xuất.
Để sử dụng triệt để bộ nhớ EPROM bên trong cũng như sự cần thiết có một chương trình hệ thống nào đó được nạp vào trong EPROM để thi hành khi vừa mở máy.
II. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích:
Thực hiện mạch nạp EPROM cho vi điều khiển để sử dụng hiệu quả bộ nhớ của EPROM.
Viết một chương trình hệ thống nạp vào trong máy.
2. Yêu cầu:
Mạch hoạt động chính xác, khi nạp và đọc phải nạp đúng dữ liệu cần nạp hay đọc, đồng thời khi xoá thì phải xoá toàn bộ vùng nhớ.
Mạch gọn nhẹ, dễ sử dụng, dễ kiểm soát và vận hành.
Trong thời gian giới hạn 7 tuần và kiến thức còn nhiều hạn chế nên đề tài: “MẠCH GHI ĐỌC EPROM CHO VI ĐIỀU KHIỂN 8951” do em thực hiện chắc chắn có những sai sót, rất mong sự thông cảm, đóng góp của các thầy, các cô và các bạn tham khảo để đề tài hoàn thiện hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong thực tế.

 

http://www.mediafire.com/?5bib993h0ki5oef

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *