Máy công cụ – Tài liệu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ

Máy công cụ ngày nay càng phổ biến và đa dạng được điều khiển theo chương trình số, đây là điều kiện kỹ thuật cơ bản để thực hiện các những dự án tự động hóa linh hoạt trên từng máy công cụ điều khiển số riêng lẻ ( máy công cụ ), hay các trung tâm điều khiển số tự động linh hoạt , Điều khiển liên thông bằng các máy điện toán ghép mạng.

Hệ thống trên máy CNC, máy công cụ và hệ điều khiển số hợp thành một thiết bị gia công có khả năng lập trình trực tiếp. Như vậy thay cho điều khiển role tương ứng, thông qua các mạch logic ghép cứng, Người ta thường dùng điều khiển vi điện tử, có thể lập trình tự do

maycnc

 

Xem online


Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ tạ duy liêm

 

Link download :

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pUVRfSlNlNW9FcEU/view?usp=sharing

Xem thêm :

Truyền động thủy lực