MÁY TÍNH GIAO TIẾP TELETYPE

Thông tin liên lạc là một vấn đề rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay và cũng đang được phát triển một cách mạnh mẽ. Hiện nay có rất nhiều hình thức thông tin liên lạc như : vô tuyến, hữu tuyến … Trong mỗi hình thức lại có nhiều dạng truyền như : truyền hình ảnh, truyền thoại, truyền mã số …
Teletype là một trong những dạng truyền mã số được phát triển từ kiểu điện tín ngày xưa. Từ hai tín hiệu tích và te để hiểu được một từ hay một chữ có một mã riêng biệt nhóm các tín hiệu ấy lại với nhau.
Sau đó vì lượng thông tin ngày càng nhiều mà kiểu truyền tín hiệu có tốc độ quá chậm so với nhu cầu người ta mới nghĩ ra việc truyền những chỗi xung với hai mức: MARKING và SPACING trong một khung từ gọi là mã BAUDOT. Những xung này được truyền đi với tần số quy ước được gọi là tốc độ BAURATE được định nghĩa là số xung truyền đi trong một giây. Đây chính là phương pháp truyền của Teletype. Máy Teletype được cải tiến rất nhiều từ loại Teletype đầu tiên bằng cơ khí rất cồng kềnh, ồn ào và khó thao tác đến những máy Teletype gọn nhẹ, dễ thao tác.
Với sự bùng nổ hệ thống các máy vi tính như hiện nay, chúng em dùng máy tính để trao đổi dữ liệu như máy Teletype. Đây là đề tài để chúng em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đề tài nêu lên được hình thức truyền số liệu giữa hai máy tính (giả máy Teletype), không nêu bật hết ưu diểm của máy tính vì truyền theo dạng Teletype chỉ truyền 5 bit ký tự (trong khi đó máy tính truyền được tối đa tới 7 bit ký tự).

 

http://www.mediafire.com/?la5fcc8kaz4clji

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *