Tài liệu cad/cam

Medical Modelling: The Application of Advanced Design and Development Techniques in Medicine

R. Bibb, “Medical Modelling: The Application of Advanced Design and Development Techniques in Medicine”
Publisher: Woodhead Publishing Ltd | 2006 | ISBN: 1845691385 | 312 pages | PDF | 6.2 MB

Cung cấp một nguồn thông tin liên quan đến những thách thức và giải pháp công nghệ gặp phải trong việc nắm bắt chính xác của dữ liệu giải phẫu, cuốn sách này bao gồmhỗ trợ kỹ thuật  với máy tính  và những tính chất vật lý mở rộng  được sử dụng trong một loạt các lĩnh vực y tế. Medical Modeling  đánh giá toàn diện các trạng thái của nghệ thuật trong ứng dụng của thiết kế tiên tiến và công nghệ phát triển trong y học. Nó cũng bao gồm một nguồn tài liệu tham khảo để các đồng nghiệp xem xét lại trường hợp nghiên cứu mô tả các ứng dụng thực tế của giải phẫu quét, thiết kế máy tính hỗ trợ (CAD), tạo mẫu nhanh  (RP), và sản xuất có  hỗ trợ máy tính (CAM) trong một loạt các nghiên cứu, các ứng dụng y tế, và phẫu thuật.

Medical Modelling: The Application of Advanced Design and Development Techniques in Medicine

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button