Mô phỏng phay với SSCNC 6.9 cơ bản

Đây là phần trích lượt trong tài liệu: Lập trình phay với SSCNC và CimcoEdit V5 , giúp người học có thể sử dụng được giao diện phần máy Phay CNC, một số thiết lập dao cụ, các thiết lập liên quan đến lập trình, mã Gcode và các thao tác lệnh cơ bản trên máy phay.

phanmemcokhi

Từ đó bạn có thể tự học thêm hoặc tự thực hiện được các công đoạn sau.

Tài liệu gồm 31 trang màu pdf, dung lượng 2,51 Mb.

Link download:

https://www.mediafire.com/?33oajc3k43rjegn

Leave a Reply

Your email address will not be published.