Kinh tếLuận văn

“Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: Giới thiệu chung về công ty Vật liệu Nổ công nghiệp 5
I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật liệu Nổ công nghiệp……………………………………………….…………..………………… 5
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 5
1.2 Nhiệm vụ và ngành kinh doanh chủ yếu của công ty……… 6
II. Một số đặc điểm kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của công ty …………………….7
2.1 Đặc điểm về tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty..……………7
2.2.Đặc điểm về cơ sở vật chất và kỹ thuật công nghiệp của công ty……………13
2.3.Đặc điểm về nguồn nhân lực…………………………………………………16
2.4.Đặc điểm về tài chính…………………………………………………………18
2.5.Đặc điểm về thị trường của công ty………………………………………….22
III Đỏnh giỏ một số mặt hoạt động của cụng ty vật liệu nổ cụng nghiệp trong vài năm trở lại đây……………….……………………………………………………24
3.1 Đỏnh giỏ cụng tỏc quản lý tài sản của cụng ty ………………….……………24
3.2 Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của cụng ty ……. ..28
3.3 Đánh giá khái quát kết quả và hiệu quả kinh doanh của cụng ty ……………29
Chương II Thực trạng cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm tại cụng ty vật liệu nổ cụng nghiệp…………………………………………………………………………….33
I- Thực trạng về tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm tại cụng ty vật liệu nổ cụng nghiệp ………….………………………………………………………………………..33
1.1.Kết quả tiêu thụ sản phẩm (quy mô, doanh thu và cơ cấu tiêu thụ theo sản phẩm, thị trường)…………………………………………………………………33
1.2.Công tác kế hoạch hoá tiêu thụ ………………………………………………39
1.3.Các chính sách thúc đẩy tiêu thụ mà công ty đã áp dụng….…………………40
II- Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ của cụng ty ……………………43
2.1 Cỏc nhõn tố bờn ngoài …………..……………………………………………43
2.2 Cỏc nhõn tố bờn trong ………………………………………………………..47
III- Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty .…………………49
3.1.Những kết quả đạt được …………………………………..…………………49
3.2.Nững hạn chế tồn tại ……………………………………….………………..51
3.3.Những nguyên nhân cơ bản của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty ……………………………………………………………….…………………..53
Chương III Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại công ty vật liệu nổ công nghiệp……………………………………………………………………54
I- Định hướng của công ty Vật liệu nổ công nghiệp ……………………………..54
1.1 Kế hoạch phỏt triển chung ……………………………………………………54
1.2.Một số mục tiêu chính ………………………………………………………56
II- Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty Vật liệu nổ cụng nghiệp ………………………………………………………………………60
2.1.Nhóm giải pháp về sản phẩm ……..…………………………………………60
2.2.Nhóm giải pháp về công tác tiêu thụ sản phẩm……..……………………….63
2.3.Nhóm giải pháp về công tác tổ chức …………………….…………………..71
KẾT LUẬN

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Tiờu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trũ là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp sản xuất thương mại) phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ ngõn hàng…) quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất hoặc chuẩn bị dịch vụ.

Đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà mọi doanh nghiệp gắn mỡnh với thị trường thỡ hoạt động tiêu thụ lại càng có vị trí quan trọng hơn. Đối với các doanh nghiệp sản xuất chỉ có thể và phải bán cái mà thị trường cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái mà thị trường cần là một bước trong khâu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng như vậy của tiờu thụ nờn nhiều doanh nghiệp hiện nay dó khụng ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp nào để thúc đẩy công tác tiêu thụ lại hoàn toàn không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc điểm của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các điều kiện hiện có của doanh nghiệp…Doanh nghiệp phải biết lựa chọn các biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. Có như vậy thỡ hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đề ra. Sau một thời gian thực tập tại cụng ty Vật liệu nổ cụng nghiệp, em đó chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của em như sau:
“Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp”.

Chuyên đề của em gồm các phần sau đây:
Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp
Chương II: Đánh giá khái quát hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp.
Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp.

 

http://www.mediafire.com/?6r9tbrhtve17ghq

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button