Một số giải phỏp đẩy mạnh xuất khẩu cà phờ vào thị trường EU của Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam

Đẩy mạnh xuất khẩu là chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chủ trương này được khẳng định trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và trong nghị quyết 01NQ/TW của Bộ Chớnh trị với mục tiờu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH hướng về xuất khẩu. Để thực hiện chủ trương của Đảng cựng với việc đẩy mạnh tiến trỡnh cụng nghiệp hoỏ – hiện đại hoỏ đất nước và giỳp Việt Nam bắt kịp được với tiến trỡnh toàn cầu hoỏ và hội nhập, chỳng ta cần phải tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu.
Hiện nay EU đó và đang là đối tỏc quan trọng, một thị trường lớn cú khả năng tiờu thụ nhiều hàng hoỏ, sản phẩm của Việt Nam. Cỏc mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng chớnh là những mặt hàng mà thị trường này cú nhu cầu nhập khẩu hàng năm với khối lượng như giầy dộp, thuỷ hải sản, cà phờ… Trong đú mặt hàng cà phờ là một trong những mặt hàng nụng sản quan trọng nhất được bỏn rộng rói trờn thị trường EU. Khả năng xuất khẩu cà phờ của Việt Nam vượt xa hai loại đồ uống là chố và ca cao. Vỡ vậy đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoỏ núi chung và đẩy mạnh xuất khẩu cà phờ núi riờng vào thị trường EU là một việc làm cấp thiết đối với nước ta hiện nay. Tuy nhiờn để làm được điều này Việt Nam cần tập trung nghiờn cứu tỡm cỏch giải quyết cỏc vướng mắc, cản trở hoạt động xuất khẩu sang EU và tỡm ra cỏc giải phỏp căn bản để đẩy mạnh xuất khẩu cà phờ.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc xuất khẩu cà phờ vào thị trường EU trong thời gian thực tập tại Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam được sự giỳp đỡ nhiệt tỡnh của ban lónh đạo cụng ty đặc biệt là Ban Kinh doanh tổng hợp cựng với sự hướng dẫn tận tỡnh của tiến sĩ Ngụ Xuõn Bỡnh tụi xin chọn đề tài: “Một số giải phỏp đẩy mạnh xuất khẩu cà phờ vào thị trường EU của Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mỡnh.
Mục đớch nghiờn cứu: Trờn gúc độ lý thuyết luận văn phõn tớch vai trũ của việc xuất khẩu cà phờ đối với nền kinh tế quốc dõn. Trờn gúc độ thực tiễn, luận văn những mặt làm được và chưa làm được của việc xuất khẩu cà phờ của Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam và đưa ra cỏc giải phỏp để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này.
Phương phỏp nghiờn cứu: Để đạt được mục đớch nghiờn cứu của đề tài, luận văn đó vận dụng phương phỏp duy vật biện chứng, phương phỏp thống kờ tổng hợp, phương phỏp so sỏnh và dự bỏo.
Bố cục của luận văn, luận văn chia làm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về xuất khẩu mặt hàng cà phe và vai trũ của xuất khẩu cà phờ trong nền kinh tế quốc dõn.
Chương 2: Thực trạng xuất khẩu cà phờ của Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam vào thị trường EU.
Chương 3: Một số giải phỏp thỳc đẩy xuất khẩu cà phờ vào thị trường EU của Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam.

 

http://www.mediafire.com/?sit4btgpu1cosls

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.