Một số giải phỏp phỏt triển hoạt động bỏn hàng bằng hỡnh thức thương mại điện tử ở Việt Nam

Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phát triển kinh tế- xó hội, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đó nờu định hướng phát triển “Khoa học và công nghệ là động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại; tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở những khõu quyết định”. Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh “Đi nhanh vào một số ngành, lĩnh vực sử dụng cụng nghệ hiện đại, cụng nghệ cao…Tạo thị trường cho khoa học và cụng nghệ, đổi mới cơ chế tài chớnh nhằm khuyến khớch sỏng tạo và gắn ứng dụng khoa học và cụng nghệ với sản xuất, kinh doanh, quản lý, dịch vụ. Cú chớnh sỏch khuyến khớch và buộc cỏc doanh nghiệp đầu tư vào nghiờn cứu đổi mới cụng nghệ”
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công nghệ thông tin đó cú những phỏt triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện nền kinh tế- xó hội nước ta, trong đó nổi bật là việc nghiên cứu hoạt động bán hàng trong môi trường thương mại điện tử (TMĐT) quốc tế. Tuy đây là một vấn đề cũn khỏ mới mẻ nhưng nó đó và đang trở thành một xu thế tất yếu và thu hút được không ít các doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ đáp ứng được yêu cầu phát triển xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Ở các nước phát triển đang tiên phong trong nền kinh tế mạng, hoạt động bán hàng bằng hỡnh thức thương mại điện tử đó cú điều kiện hỡnh thành và đó phỏt triển rất nhanh. Thành công có, thất bại có, nhưng nó đó được thừa nhận là đang trong qúa trỡnh mở đường và cần phải có thời gian thử nghiệm. Mặc dù hoạt động bán hàng bằng hỡnh thức thương mại điện tử đó bắt đầu được áp dụng thử nghiệm ở một số doanh nghiệp Việt Nam nhưng thực tế ở Việt Nam, hạ tầng cơ sở thương mại điện tử đó bắt đầu xây dựng nền móng ban đầu, chuẩn bị tạo lập những môi trường kinh doanh mới. Xuất phát từ thực tiễn đú tụi chọn đề tài: “Một số giải phỏp phỏt triển hoạt động bỏn hàng bằng hỡnh thức thương mại điện tử ở Việt Nam” làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp đại học của mỡnh để từ đú đưa ra một số kiến nghị và giải phỏp phỏt triển TMĐT núi chung và hoạt động bỏn hàng núi riờng ở Việt Nam. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của luận văn được chia thành 3 chương:
CHƯƠNG I: Tổng quan về Thương mại điện tử và hoạt động bỏn hàng bằng hỡnh thức thương mại điện tử
CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động bán hàng thương mại điện tử ở Việt Nam
CHƯƠNG III: Một số giải phỏp phỏt triển bỏn hàng bằng hỡnh thức thương mại điện tử ở Việt Nam.

 

http://www.mediafire.com/?w50dve7vln8wc4o

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *