Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý nguyờn vật liệu trong doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau nhằm tạo thế đứng cho doanh nghiệp mỡnh đang ngày càng trở nên gay gắt, khốc liệt. Để có thể đứng vững trong môi trường đó, doanh nghiệp cần phải tạo ra được những ưu thế riêng có của mỡnh như: Chất lượng sản phẩm, giá cả, mẫu mó, tớnh hiện đại tiện dụng…
Để có được những ưu thế trên, ngoài yếu tố khoa học kĩ thuật, công nghệ và trỡnh độ quản lý kinh doanh thỡ điều kiện tối cần thiết để doanh nghiệp đứng vững và có uy tín trên thị trường chính là việc quản lý nguyờn vật liệu hiệu quả. Đảm bảo quản lý nguyên vật liệu cho sản xuất là một yêu cầu khách quan, thường xuyên của mọi đơn vị sản xuất và nó có tác động rất lớn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyờn vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Nguyên vật liệu được đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, đúng chất lượng là điều kiện quyết định khả năng tái sản xuất mở rộng và góp phần đảm bảo tiến độ sản xuất trong doanh nghiệp. Trong quá trỡnh sản xuất, nguyờn vật liệu là bộ phận trực tiếp tạo nờn sản phẩm, nú chiếm 60-70% trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Do đó, nguyên vật liệu có vai trũ quan trọng trong việc giảm chi phớ sản xuất kinh doanh và giỏ thành sản phẩm.
Xuất phỏt từ vai trũ và tầm quan trọng của nguyờn vật liệu cũng như công tác quản lý nguyờn vật liệu như đó nờu trờn, tụi chọn đề tài: “Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý nguyờn vật liệu trong doanh nghiệp” và thực hiện tại cụng ty Vật Liệu Xõy Dựng Bưu Điện Hà Nội với mong muốn mở rộng tầm nhỡn thực tế và hiểu biết thờm về mụ hỡnh quản lý của doanh nghiệp này, từ đó có thể đưa ra một số giải pháp hiệu quả đối với doanh nghiệp.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của đề án được trỡnh bày qua 3 chương:
Chương I: Nguyên vật liệu và quản lý nguyờn vật liệu trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác bảo đảm, quản lý nguyờn vật liệu tại công ty vật liệu xây dựng Bưu Điện Hà Nội.
Chương III: Một số phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm, quản lý nguyờn vật liệu tại cụng ty vật liệu xõy dựng Bưu Điện Hà Nội.

 

http://www.mediafire.com/?xp16nr7z6pa9d8x

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *