Một số trường hợp tính toán nhanh các chỉ tiêu hiệu quả của dự án đầu tư

 

NỘI DUNG 
Trong phân tích dự án đầu tư người ta thường dùng 4 chỉ tiêu: hiệu số thu chi quy về thời điểm hiện tại (hoặc tương lai), suất thu hồi nội tại, tỷ số thu chi và thời gian hoàn vốn tính bằng phương pháp hiện giá. Trong một số trường hợp nhất định có thể tính toán nhanh kết quả gần đúng của các chỉ tiêu này.
Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường, để khỏi lỡ thời cơ, các nhà quản lý phải có các quyết định đầu tư chính xác, kịp thời. Nhưng đôi khi thời gian cho tính toán, cân nhắc không nhiều. Bài báo đưa ra phương pháp tính toán nhanh các chỉ tiêu hiệu quả của dự án đầu tư, phần nào giúp các nhà quản lý đánh giá nhanh dự án hoặc so sánh nhanh các phương án của dự án đầu tư.
Summary: In the market economy, in order not to miss opportunities, the managers have to make investment decisions correctly and promptly. But sometimes, they cannot spend enough time considering and making decisions. This article offers rapid calculation method of the effective indicators of investment projects and helps managers quickly assess projects.
Tài liệu tham khảo 
[1]. GS. TSKH Nguyễn Văn Chọn, Kinh tế đầu tư xây dựng, NXB Xây dựng – 2003.
[2]. GS. Phạm Phụ, Kinh tế – kỹ thuật. Phân tích và lựa chọn dự án đầu tư, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh – 8/1993

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ths.Nguyễn Thùy Dương
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?uyu3cgm88yph912
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *