Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại Công ty CP XD 12 VINACONEX

Nhiều nhà phân tích tài chính đó vớ tài sản lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như dũng mỏu tuần hoàn trong cơ thể con người. Tài sản lưu động được ví như vậy có lẽ bởi sự tương đồng về tính tuần hoàn và sự cần thiết của tài sản lưu động đối với “cơ thể” doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn hoạt động thỡ khụng thể khụng cú vốn. Vốn của doanh nghiệp núi chung và tài sản lưu động nói riêng có mặt trong mọi khâu hoạt động của doanh từ: dự trữ, sản xuất đến lưu động. Tài sản lưu động giúp cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được trơn tru, hiệu quả.
Tuy nhiên do sự vận động phức tạp và trỡnh độ quản lý tài chớnh cũn hạn chế ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, tài sản lưu động chưa được quản lý, sử dụng cú hiệu quả dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao. Trong quá trỡnh thực tập tại Cụng ty Cổ phần xõy dựng số 12 em nhận thấy đây là một vấn đề thực sự nổi cộm và rất cần thiết ở công ty, nơi có tỷ trọng tài sản lưu động lớn với nhiều hoạt động sản xuất quy mô lớn, phức tạp, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động đang là một chủ đề mà công ty rất quan tâm.
Với nhận thức như vậy, bằng những kiến thức quý bỏu về tài chớnh doanh nghiệp, tài sản lưu động tích lũy được trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường, cùng thời gian thực tập thiết thực tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 em đó chọn đề tài: “Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Cụng ty cổ phần xõy dựng số 12 – Vinaconex” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Cụng ty cổ phần xõy dựng số 12 – Vinaconex.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Cụng ty cổ phần xõy dựng số 12 – Vinaconex.

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT191.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *