Ngắn mạch trong hệ thống điện – Pgs.Ts.Lê Kim Hùng, 59 Trang

Chương 1: Khái niệm về quá trình quá độ điện từ
Chương 2: Các chỉ dẫn khi tính toán ngắn mạch
Chương 3: Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản
Chương 4: Tình trạng ngắn mạch duy trì
Chương 5: Quá trình quá độ trong máy điện
Chương 6: Các phương pháp tính toán ngắn mạch
Chương 7: Ngắn mạch không đối xứng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Kim Hùng
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?i73xu36q0lde3q5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *