Nguyên tắc chung quản lý công trình xây dựng – Nhiều tác giả, 32 Trang

I. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ:

1. Luật xây dựng Số 16/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

2. Nghị định Số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005.

3. Nghị định Số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004.

II. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN QUẢN LÝ THI CÔNG CTXD:

1. Quản lý chất lượng CTXD.

2. Quản lý khối lượng CTXD.

3. Quản lý tiến độ thi công CTXD.

4. Quản lý an toàn thi công CTXD.

5. Quản lý vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ CTXD.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ KHỞI CÔNG & THỰC HIỆN CTXD:

1. Điều kiện để khởi công xây dựng công trình

2. Điều kiện thi công xây dựng công trình.

3. Yêu cầu đối với công trường xây dựng.

IV. CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG:

1. Ban quản lý công trường của Nhà Thầu thi công XDCT.

2. Ban quản lý công trường của Tư vấn giám sát XDCT.

3. Ban quản lý công trường của Chủ đầu tư.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?5zy3am1nyz2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *