Những nghiên cứu mới nhất về cơ khí và tự động


advancesinmechan

Advances in Mechanical and Electronic Engineering – Volume 1
Ngày phát hành: 2012-06-28 | ISBN: 3642315062 | PDF | 701 trang| 31 MB

 Đây là cuốn sách tổng hợp tất cả các bài viết hoặc các seminar mới nhất về nghiên cứu trên hệ thống cơ khí và các hệ tự động, giúp bạn có cái nhìn về những công nghệ đang được phát triển, tình hình ứng dụng, và các hướng nghiên cứu tiếp theo.

tài liệu phù hợp cho những đề tài đề án, những nghiên cứu chuyên ngành liên quan đến cơ khí, tự động.

 

50k/PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *