Đồ án Thiết kế máy trộn hồ vải

I.1. GIỚI THIỆU VẬT LIỆU HỒ VẢI I.1.1. Khái niệm chung Vật liệu dệt là những ngành chuyên môn nghiên cứu về cấu tạo và tính chất của các loại xơ, sợi, chế phẩm dệt cùng những phương pháp để xác định cấu tạo và tính chất đó. Đối tượng nghiên cứu: – Tất cả …

More

Đồ án Thiết kế máy nghiền má

Đất nước ta ngày cang phát triển, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đâu đâu nhà máy, xí nghiệp, cơ sở hạ tầng đua nhau mọc lên. Mỗi một xí nghiệp, ngành nghề đảm đương một nhiệm vụ quan trọng của mình. Ngành này hỗ trợ ngành kia phát triển với ngành cơ …

More

Đề tài Nghiên cứu tính toán nhiệt trên hệ thống truyền động thủy lực của máy đào hố hai hàng

PHẦN I – MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Những năm trước đây, Việt Nam chúng ta là một nước có nền kinh tế chậm phát triển, các sản xuất trong nước chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, số lượng lao động tham gia sản xuất nông nghiệp chiếm trên 80% tổng …

More