Đồ án Công nghệ tiện cứng

Mục lục Lời nói đầu 1 I.Mở đầu về công nghệ tiện cứng 2 II.Trang thiết bị dùng trong công nghệ tiện cứng 3 III.Dụng cụ cắt 3 IV.Vật liệu dụng cụ cắt 4 1.CBN 100 5 2.CBN400 6 3.CBN420 6 4.CBN500: 6 5.CBN1000: 6 V.các thông số công nghệ 7 VI.Kết luận 8   …

More

Đồ án Thiết kế hệ thống thông gió, xử lý khí cho một cơ sở sản xuất ngành cơ khí tại Thành phố Vinh

MỞ ĐẦU Môi trường không khí là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng suất làm việc của người công nhân. Khi chất lượng môi trường không khí không đảm bảo thì hiệu quả cũng như chất lượng công việc của người công nhân không đạt yêu cầu. Vì vậy mà ngày …

More