Đồ án Cơ sở thiết kế đồ gá

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU. I.THIẾT KẾ CƠ CẤU ĐỊNH VỊ 1.Phân tích sơ đồ định vị và các bề mặt chuẩn 2.Lựa chọn, thiết kế các chi tiết của cơ cấu định vị II.PHÂN TÍCH KỰA CHỌN KIỂU ĐỒ GÁ THEO NĂNG SUẤT III.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU KẸP 1.Tính toán lực kẹp …

More

Đồ án Thiết Kế Đồ Gá

Để ghóp phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nghành sản xuất cơ khí cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng và năng suất chế tạo, vì đó là một trong các nghành trọng điểm của nền công nghiệp quốc gia đặc biệt là chế tạo thiết bị và …

More

Đồ án Môn học Chi Tiết Máy

Chọn động cơ: Dẫn động cho băng tải, ta chọn loại động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha có roto ngắn mạch do nó có kết cấu đợn giản, giá thành hạ, dễ bảo quản, làm việc tin cậy có thể mắc trực tiếp vào lưới điện ba pha không cần biến …

More

Đồ án Chi tiết máy

Phần VI: BÔI TRƠN VÀ ĐIỀU CHỈNH Bôi trơn hộp giảm tốc: Bôi trơn hộp giảm tốc chủ yếu là bôi trơn bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng và bánh răng côn. vì vận tốc vòng của các bánh răng nhỏ nên ta chọn phương pháp bôi trơn là ngâm dầu. -Chiều sâu ngâm …

More

Bài giảng Kỹ thuật gia công Polime

Homopolime: polime taïo bôûi moät loaïi ñôn vò caáu truùc Copolime: polime taïo bôûi 2 loaïi ñôn vò caáu truùc Copolime khoái Copolime gheùp Copolime caáu truùc tuaàn hoaøn Copolime caáu truùc ngaåu nhieân. Heteropolime: polime taïo bôûi nhieàu loaïi ñôn vò caáu truùc   Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) …

More