Giáo trình inventor 2010

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor 2010 Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như …

More

Giáo trình Inventor Slide

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor 2010 Slideshow Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng …

More

Hướng dẫn cài đặt Inventor 2011

Autodesk Inventor Professional 2011 & AutoCAD Mechanical 2011 (crack 2012 cũng không có gì khác) Download: Link Mediafire – Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình [like-gate] http://www.mediafire.com/?nntdhz5n1cu [/like-gate] Phần mềm Torrent Links gồm cả 2 bản dành cho hệ điều hành 32bit và 64bit dung lượng 17GB. *Hướng dẫn cài …

More

Hướng dẫn học Inventor bằng bài tập

Bài 1 -Tạo Sketch trên XY Plane Có 2 cách tạo Sketch trong Inventor *Cách 1 -Click lệnh Create 2D Sketch trên Sketch Menu , sau đó Click vào mặt phẳng XY Plane để tạo Sketch như hình : *Cách 2 – Click chọn Xy plane trên Feature Manger , sau đó rê chuột vào mặt phẳng trên vùng đồ họa , click vào biểu tượng Create Sketch như hình -Click lệnh Line trên Sketch Menu vẽ biên dạng …

More

Hướng dẫn Inventor căn bản

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor căn bản Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng …

More

Bài tập lắp ráp Inventor

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn bài tập lắp ráp Autodesk Inventor Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng …

More

Bài tập Inventor 2014

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn bài tập Autodesk Inventor 2014 Link – Bấm like để thấy link cũng như …

More

Hướng dẫn inventor 2014

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor 2014 Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như …

More

Giáo trình Inventor 2010

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor 2010 Link Mediafire – Bấm like để thấy link cũng …

More

Bài giảng và ví dụ Inventor 9.0

Autodesk Inventor là phần mềm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn bài giảng Autodesk Inventor Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia …

More

Hướng dẫn sử dụng inventor

Autodesk Inventor là phần mêm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn giáo trình Autodesk Inventor Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia …

More

Giáo trình Solidworks

Giáo trình Giáo trình Solidworks Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình [like-gate] http://www.mediafire.com/view/?5c9njwscea1vjhc http://www.mediafire.com/view/?31xzlc511ek57k7 http://www.mediafire.com/view/?q5934y1w4qa479c http://www.mediafire.com/view/?3vm39coiy8ez8zq http://www.mediafire.com/view/?x3tdjccc2pls9vb http://www.mediafire.com/view/?7d7cu0h73o6tcan http://www.mediafire.com/view/?arp5pkpesv14sjr http://www.mediafire.com/?4ddh293qlqn1mnk http://www.mediafire.com/?m77e3nb0x9a5273 http://www.mediafire.com/?iuhxmlmes6tlftd [/like-gate]