Đồ án Chi tiết máy học công nghệ chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng bánh răng

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của sinh viên ngành Cơ Tin Kỹ Thuật, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản để giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo. Sau khi thiết kế đồ án môn học công nghệ …

More

Đồ án Công nghệ chế tạo máy thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết bạc bắt chầy của máy dập

Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể …

More

Đồ án Truyền động điện

LỜI NÓI ĐẦU Thế kỉ XXI – thế kỉ của công nghệ thông tin, của khoa học kĩ thuật và công nghệ tự động. Nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Truyền động điện ra đời là một trong những yếu tố quan trọng: …

More

Đồ án Máy cán thép vằn

Trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay đồng thời với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kĩ thuật, tự động hóa ngày càng được mở rộng và phát triển. Ngành cơ khí cán thép đóng vai trò quan trọng tỏng việc thực hiện đường lối chủ trương công nghiệp hóa hiện …

More