“Phân tích thị trường và các giải pháp marketing nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khỏch hàng về sản phẩm săm, lốp xe mỏy Cụng ty Cao su Sao vàng

Vấn đề kinh doanh ngày nay khụng chỉ đơn giản được giải quyết bằng triết lý kinh doanh theo sản phẩm hay theo sản xuất nữa. Việc nõng cao chất lượng sản phẩm hay giảm giỏ thành sản xuất khụng cũn là vũ khớ hữu hiệu đảm bảo sự thành cụng trong kinh doanh nữa. Cạnh tranh thị trường ngày càng trở nờn khốc liệt trong khi đó nhu cầu của thị trường luụn biến động khụng ngừng. Những doanh nghiệp thành cụng trờn là những người thớch ứng được với những thay đổi của thị trường, biết cỏch thỏa món nhu cầu người tiờu dựng một cỏch tốt nhất. Vỡ thế, hiện nay ở Việt Nam cỏc doanh nghiệp liờn tục tỡm hiểu thị hiếu người tiờu dựng, phõn tớch tỡnh hỡnh kỹ thị trường mục tiêu để hiểu rừ ước muốn của họ hơn.
Với phương châm luôn lấy khỏch hàng làm trung tõm, Công ty Cao su Sao vàng đó từng bước thu được những thành cụng trong quỏ trỡnh hoạt động kinh doanh. Được thành lập vào đầu năm 1960 với mục đích sản xuất cỏc loại săm, lốp phục vụ cho nhu cầu vận tải của chiến tranh. Khi đất nước được giải phúng, sản phẩm Sao vàng được phổ biến rộng khắp trờn cả nước và là sản phẩm duy nhất trờn thị trường săm, lốp. Suốt từ đó tới nay, công ty đó tạo dựng nờn một Sao vàng cú uy tớn và luụn khẳng định vị trớ của mỡnh trờn thị trường, xứng đáng là con chim đầu đàn của ngành cụng nghiệp cao su thành phẩm.
Cỏc mặt hàng kinh doanh của cụng ty rất nhiều: săm, lốp xe đạp, xe mỏy, ụ tụ và cỏc sản phẩm cao su kỹ thuật…. Thị trường người tiờu dựng của cỏc loại sản phẩm này luôn được cụng ty nghiờn cứu, cập nhật thường xuyên. Trong đó, thị trường săm, lốp xe máy được nghiờn cứu và phõn tớch nhiều nhất. Một phần do đây là một thị trường đang có tiềm năng phát triển lớn, thứ nữa là cụng ty vẫn cũn chưa mạnh trong việc kinh doanh mặt hàng này so với các đối thủ cạnh tranh. Vỡ lý do đó mà tụi chọn đề tài sau làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp:
“Phõn tớch thị trường và cỏc giải phỏp marketing nhằm thỏa món nhu cầu và mong muốn của khỏch hàng về sản phẩm săm, lốp xe mỏy Cụng ty Cao su Sao vàng”
Nội dung của bài viết gồm cú 3 phần, đó là:
Phần I Khỏi quỏt về Cụng ty Cao su Sao vàng và tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của cụng ty.
Phần II: Phõn tớch thị trường sản phẩm săm, lốp xe mỏy của Cụng ty Cao su Sao vàng và thực trạng hoạt động marketing của cụng ty.
Phần III: Giải phỏp marketing nhằm nõng cao khả năng thỏa món nhu cầu và mong muốn của khỏch hàng ở Cụng ty Cao su Sao vàng.

 

http://www.mediafire.com/?zwz0burca8581bu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *