Phân tích ứng suất kéo uốn trong kết cấu mặt đường mềm – Ts.Bùi Xuân Cậy

 

Tóm tắt: Bài báo phân tích quy luật phân bố ứng suất kéo uốn trong kết cấu mặt đường mềm dưới tác dụng của cả tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang có xét đến điều kiện dính bám giữa các lớp bê tông asphalt.
Summary: The paper analyzes flexural stress distribution principles in flexible pavements under different vertical and horizontal loads considering the bonding condition between asphalt layers.
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khi  đề xuất kết cấu áo  đường mềm, ngoài các nguyên tắc cấu tạo chung còn cần phải nghiên cứu, tính toán trạng thái ứng suất, biến dạng và chuyển vị phát sinh trong các lớp kết cấu dưới tác dụng của tải trọng để so sánh trị số này với khả năng chịu lực tương ứng của vật liệu nhằm khống chế phát sinh phá hoại. Các nội dung cần phân tích, đánh giá là: ứng suất trong nền đất; độ võng tại bề mặt mặt đường; ứng suất kéo – uốn ở đáy lớp mặt bê tông atphalt (BTAP) và các lớp móng liền khối; ứng suất cắt – trượt lớn nhất ở bề mặt lớp mặt và vị trí tiếp xúc giữa các lớp tùy thuộc vào điều kiện dính bám.
Trị số ứng suất kéo – uốn ở đáy lớp mặt và lớp móng liền khối lớn làm cho lớp vật liệu bị mỏi, nứt gẫy dẫn đến phá hoại. Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu về ứng suất kéo-uốn trong các lớp mặt BTAP và lớp móng liền khối của kết cấu áo  đường mềm có xét  đến  ảnh hưởng của lực ngang và điều kiện dính bám giữa các lớp.
Tài liệu tham khảo 
[1]. Bộ Giao thông Vận tải (2006), Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211-06 – Quy trình thiết kế áo đường mềm.
[2]. PGS.TS. Bùi Xuân Cậy, ThS. Nguyễn Quang Phúc (2007), Nghiên cứu sử dụng các loại cốt tăng cường khả năng chịu kéo và chống nứt của bê tông nhựa, Tạp chí Giao thông vận tải, số 12 – tháng 12 năm 2007, trang 32 – 34.
[3].  Lubinda F. Walubita, Martin F C van de Ven (2000), Stresses and strains in asphalt – surfacing pavements, South African Transport Conference-Action in Transport for the New Millennium, South Africa, 17 – 20 July 2000.
[4]. Standardisierung (2001), Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 01

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ts.Bùi Xuân Cậy
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?8hxpbrih4w4pc48
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *