Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường, 76 Trang

zxcBài 01 – Các đặc điểm địa lý, dân cư và sinh thái của lưu vực sông Mê Công 
Một vài số liệu địa lý và dân cư
Một hành trình rút gọn xuôi dòng Mê Công
Tổng quan tóm tắt về đa dạng sinh học trong lưu vực sông Mê Công
Nghề cá ở lưu vực sông Mê Công
Rừng trong lưu vực sông Mê Công
Bài 02 – những hoạt động thực tiễn không bền vững trong lưu vực sông mê công
Những nguyên tắc cơ bản của môi trường và hệ sinh thái
Các tác động không bền vững của con người lên các thành phần sinh thái trong lưu vực sông Mê Công
Tóm tắt những điểm then chốt
Bài 03 : Những nguyên tắc phát triển bền vững 
Cơ sở của phát triển bền vững
Bài 4: Hướng tới phát triển bền vững
Phát triển bền vững – một hành trình
Làm thế nào để quyết định những dấu hiệu để tìm đường
Giám sát tiến trình phát triển bền vững
Bài 5 – kinh tế môi trường
Quan điểm là tất cả
Các giải pháp thay thế cho kinh tế cổ điển
Đo đạc mức độ tiến gần tới phát triển bền vững
Bài 6 : Đập và phát triển bền vững
Tóm tắt lịch sử của đập
Lợi ích từ các đập
Các vấn đề với các đập
Một số giải pháp cho việc phát triển các đập trong tương lai
Một số lựa chọn đối với các đập lớn
Bài 7 – tầm quan trọng của rừng đối với lưu vực mê công 
Những mối đe doạ đối với tài nguyên rừng ở lưu vực sông Mê Công
Đối phó với vấn đề mất rừng trong lưu vực sông Mê Công
Chứng nhận rừng được quản lý bền vững
ISO 14001
Các phương thức quản lý rừng bền vững
Bài 8 : Chương trình phát triển bền vững của Uỷ hội sông Mê Công (MRC) 
Những chương trình phát triển bền vững của Uỷ hội sông Mê Công
Tổng quan về các chương trình của Uỷ hội sông Mê Công

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?s4jtbbx40ujhe0l
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *