Phương hướng và biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ thép ở công ty X89-BQP

 

Chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển được đều phải tiêu thụ được hàng hoá của mình. Nếu như trước đây việc đảm bảo vật tư cho sản xuất là một khâu cực kỳ khó khăn và phức tạp thì hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm là một mối lo lắng, chăn trở của các doanh nghiệp. Tiêu thụ được sản phẩm giúp cho doanh nghiệp tái sản xuất, mở rộng quy mô. Trong nền kinh tế thị trường mọi hoạt động kinh doanh đều phải dựa trên nhu cầu thị trường, lấy thị trường làm thước đo. Các doanh nghiệp không thể chỉ bán những gì mình có mà phải sản xuất và bán những thứ thị trường cần. Tiêu thụ sản phẩm trở thành lĩnh vực rất năng động và đầy rủi ro như C.Mác nói : ” Bán hàng là bước nhảy nguy hiểm chết người “ nhưng đồng thời nó lại là khâu quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Nhấn Share to facebook để chia sẻ và link download sẽ tự động được gởi đến face của bạn!Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *