Phương pháp giải bài tập hoá học Hữu cơ

Hiện nay có nhiều cách phân loại bài tập khác nhau trong các tài liệu giáo khoa. Vì vậy, cần có cách nhìn tổng quát về các dạng bài tập dựa vào việc nắm chắc các cơ sở phân loại. 1.Phân loại dựa vào nội dung toán học của bài tập: •  Bài tập định tính (không có tính toán) •  Bài tập định lượng (có tính toán) 2. Phân loại dựa vào hoạt động của học sinh khi giải bài tập: • Bài tập lý thuyết (không có tiến hành thí nghiệm) • Bài tập thực nghiệm (có tiến hành thí nghiệm) 3.      Phân loại dựa vào nội dung hóa học của bài tập: • Bài tập hóa đại cương – Bài tập về chất khí – Bài tập về dung dịch – Bài tập về điện phân … • Bài tập hóa vô cơ – Bài tập về các kim loại – Bài tập về các phi kim – Bài tập về các loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối, … • Bài tập hóa hữu cơ – Bài tập về hydrocacbon

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PRC

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link (mở fb mới thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?gnkbqp9yc9cgjns
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *