Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2 – Gs.Ts.Lê Huy Bá, 475 Trang

http://www.thuvienso.info Chương 20 Giới thiệu vài phương pháp nghiên cứu 
1. Ứng dụng GIS và Viễn thám để quản lý tài nguyên.
2. Ngoài những phương pháp nêu trên 
Chưong 21 Một số mô hình toán trong nghiên cứu môi trường
1. Hiểu thế nào là mô hình toán?
2. Phân biệt mô hình toán và Mô hình hóa môi trường?
Chương 22 Ứng dụng một số phần mềm trong nghiên cứu 
1. Những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng các phần mềm
2. Bạn biết các phần mềm nào sử dụng trong nghiên cứu
Chương 23 Phương pháp nghiên cứu một số mô hình thực nghiệm 
1. Hiểu thế nào là mô hình?
2. Làm thế nào để ứng dụng một mô hình vào thực tế?
Chưong 24 Mô hình xác định và thống kê của sự phân hủy hóa chất
1. Bạn hiểu gì về mô hình xác định và thống kê sự phân hủy hóa chất
2. Lợi ích khi sử dụng mô hình?
Tài liệu trích dẫn
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Huy Bá
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?sx656kj980gbieq
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *