Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn – Nguyễn Xuân Lựu, 209 Trang

http://www.thuvienso.info
Lời nói đầu
Chương 1. Khái niệm chung về phương pháp phần tử hữu hạn
Chương 2. Tính hệ thanh
Chương 3. Bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi
Chương 4. Bài toán đối xứng trục
Chương 5. Bài toán không gian
Chương 6. Tấm mỏng chịu uốn
Chương 7. Vỏ mỏng đàn hồi
Chương 8. Bài toán động
Phụ lục – Đại cương về lý thuyết đàn hồi
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Xuân Lựu
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?8d0dtoqh9echxtq
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *