Phương pháp thiết kế cấp phối hỗn hợp bê tông đầm lăn – Hoàng Phó Uyên

 

Thiết kế cấp phối chính là việc nghiên cứu tính toán lý thuyết sau đó tiến hành thử nghiệm kiểm chứng trong phòng thí nghiệm để lựa chọn được tỷ lệ hợp lý các thành phần của hỗn hợp bê tông đầm lăn. Cũng như bê tông truyền thống , tỷ lệ cấp phối phụ thuộc vào những yêu cầu về kỹ thuật của bê tông đầm lăn mà các nhà thiết kế công trình yêu cầu. Cụ thể đối với các đập trọng lực thì bê tông đầm lăn phải đạt được cường độ, độ chống thấm nước và đảm bảo độ bền vững của kết cấu công trình. Việc tính toán thiết kế hợp lý các tỷ lệ của hỗn hợp bê tông đầm lăn là một khâu quan trọng để có được sản phẩm bê tông đầm lăn chất lượng cao, vừa đảm bảo kinh tế tiết kiệm vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên các tỷ lệ thành phần cấp phối của hỗn hợp bê tông đầm lăn cũng phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của từng công trình, đó là về vật liệu để xây dựng công trình, thiết bị vận chuyển hỗn hợp bê tông đầm lăn và các thiết bị san đầm của Nhà thầu thi công công trình. Hiện tại trên thế giới có rất nhiều phương pháp thiết kế cấp phối hỗn hợp bê tông đầm lăn theo nhiều trường phái khác nhau như phương pháp của Mỹ ( cũng có đến 5 phương pháp ), Trung Quốc, Nhật .v.v… Bài viết này giới thiệu phương pháp thiết kế cấp phối hỗn hợp bê tông đầm lăn của Phòng NC Vật liệu – Viện Khoa học Thuỷ lợi cùng với sự giúp đỡ của Giáo sư TSKH Nguyễn Thúc Tuyên và tham khảo các tài liệu cũng như các cấp phối bê tông đầm lăn của các công trình xây dựng Thuỷ lợi, Thuỷ điện của Việt nam.

 

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hoàng Phó Uyên
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?dmgywmlyxro[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *