Practice Perfect 42 Rules for Getting Better at Getting Better

Practice Perfect: 42 Rules for Getting Better at Getting Better by Doug Lemov, Erica Woolway, Katie Yezzi, Dan Heath
2012 | ISBN: 111821658X | English | 288 pages | PDF | 4.45 MB

Quy tắc  phát triển tài năng nhờ rèn luyện trí tuệ, tính kỷ luật , và tính tỷ mỷ.

Chúng ta sống trong một nền văn hóa tôn trọng đối thủ cạnh tranh . Chúng ta yêu thích màn trình diễn, những thắng lợi vang dội , trân trọng từng tích tắc trong những phút cuối của các trò chơi. Chúng ta xem và cổ vũ các trò chơi, đôi khi đến mức ám ảnh, nhưng nếu chúng ta thực sự chứng kiến điều tuyệt vời – muốn cổ vũ cho nó, nhìn thấy nó xảy ra , hiểu được nhờ đâu mà nó xảy ra thì chúng ta phải kiên nhẫn quan sát , suy ngẫm , và thậm chí cổ vũ cho sự rèn luyện. Cuốn sách này đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thực hành đối với những người đang khao khát để truyền lửa tài năng và thành công cho những người xung quanh và chính bản thân họ. Đây là một hành trình rèn luyện , chứ  không phải cuộc đua để tạo ra các nhà vô địch .

Trong cuốn sách này, tác giả đã chắp thêm đôi cánh ước mơ về những tốt đẹp hơn cho những người đang nỗ lực và ý thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện trong lĩnh vực của mình và cả với những người vẫn chưa thực sự nhận ra sức mạnh thay đổi của rèn luyện. Sách không chỉ dừng lại ở việc bạn có rèn luyện hay không mà còn là làm thế nào để việc rèn luyện của bạn trở thành một lợi thế cạnh tranh thực sự. Lập kế hoạch rèn luyện tỷ mỷ và khoa học có thể cách mạng hóa những nỗ lực quan trọng nhất của bạn. Tập hợp rõ ràng các quy tắc được trình bày trong “thực hành hoàn hảo” sẽ giúp chúng ta cải thiện bản thân trong hầu hết các hoạt động hàng ngày. Các nguyên tắc  “Làm thế nào để”  bao gồm các chủ đề như xem xét rèn luyện, tạo mô hình thực hành thông minh, sử dụng thông tin phản hồi ,xây dựng văn hóa rèn luyện và hình thành những kỹ năng mới.

Khám phá những cách thức mới để xem xét rèn luyện. Học cách lên kế hoạch rèn luyện thành công . Áp dụng rèn luyện trong nhiều lĩnh vực , cả những lĩnh vực cá nhân cũng như công việc
Các tác giả còn đưa ra các hoạt động cụ thể để tiếp thêm động lực rèn luyện
Doug Lemov là tác giả ăn khách nhất  của Teach Like a Champion

Đây chính là động lực thực tế để  rèn luyện, các quy tắc trong sách sẽ giúp tạo ra giá trị khác biệt tích cực và góp phần vào kho tàng tri thức nhân loại

***************************

Rules for developing talent with disciplined, deliberate, intelligent practice

We live in a competition loving culture. We love the performance, the big win, the ticking seconds of the clock as the game comes down to the wire. We watch games and cheer, sometimes to the point of obsession, but if we really wanted to see greatness—wanted to cheer for it, see it happen, understand what made it happen—we’d spend our time watching, obsessing on, and maybe even cheering the practices instead. This book puts practice on the front burner of all who seek to instill talent and achievement in others as well as in themselves. This is a journey to understand that practice, not games, makes champions.

In this book, the authors engage the dream of better, both in fields and endeavors where participants know they should practice and also in those where many do not yet recognize the transformative power of practice. And it’s not just whether you practice. How you practice may be a true competitive advantage. Deliberately engineered and designed practice can revolutionize our most important endeavors. The clear set of rules presented in Practice Perfect will make us better in virtually every performance of life. The “how-to” rules of practice cover such topics as rethinking practice, modeling excellent practice, using feedback, creating a culture of practice, making new skills stick, and hiring for practice.

Discover new ways to think about practice. Learn how to design successful practice. Apply practice across a wide range of realms, both personal and professional
The authors include specific activities to jump-start practice
Doug Lemov is the best-selling author of Teach Like a Champion

A hands-on resource to practice, the rules within will help to create positive outliers and world-changing reservoirs of talent.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *