Quản lý chất thải rắn sinh hoạt – Ts.Nguyễn Trung Việt

zxcMục lục
Chương 1: Tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần, tính chất chất thải rắn sinh hoạt
Chương 3: Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Chương 4: Phân loại, lưu trữ và xử lý sở bộ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Chương 5: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Chương 6: Trung chuyển và vận chuyển
Chương 7: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Chương 8: Tái sinh và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt
Chương 9: Bãi chôn lấp

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Trung Việt
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?lur4kfcg2x8ei22
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *