Kinh tếLuận văn

Quản lý vốn tại Công ty XD TM Sóc Sơn

LỜI NÓI ĐẦU

Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đả đưa đất nước ta từ nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp với cơ chế quan liêu bao câpsang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Công cuộc đổi mới đang đặt ra cho các doanh nghiệp thương mại nhiều thách thức bởi lĩnh vực kinh doanh thương maịo đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Sự cạnh tranh và khát vọng lợi nhuận đã trở thành động lực thôi thúc các DN tăng cường đổi mới thiết bị công nghệ. Đầu tư vào những ngành nghề mới và chiễm lĩnh thị trường. Tình hình trên đã làm gia tăng nhu cầu vốn trong nền kinh tế. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cố định vốn lưu động và vốn chuyển dụng khác. Qua đó việc sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Phải luôn nắm bắt được tình hình sử dụng vốn ta phải tiến hành phân tích tài chính đề xác định vốn.
Vì vậy nhu cầu vốn ( vốn cố định vốn lưu động và vốn chuyển động khác) trong mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính tại các doanh nghiệp sẽ giúp cho bộ phận điều hành, nẵm rõ được ưu nhược điểm trong công tác quản lý vốn của mình để tự do có các biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.
Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn sau khi tìm hiểu và nhận thấy tầm quan trọng của vốn trong công ty, em đã chọn đề tài “Tổ chức công tác quản lý vốn lưu động trong công ty thương mại –xây dựng Sóc Sơn.”. Tuy nhiên do có những hạn chế nhất định, bản báo cáo chắc chắn không trách khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến nhận xét cua các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và các cô chú trong công ty để hoàn thiện hơn nữa báo cáo của em.
Báo cáo gồm 3 phần
Phần I : Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
Phần II: Thực trạng về công tác quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn.
Phần III: Một số ý kiến và phương hướng hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn.
Trong quá trình nghiên cứu em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình của cô Lê Kim Anh và ban quản lý vốn của công ty .

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT052.doc

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button