Qui trình công ngệ gia công cụm chi tiết vành răng định tinh và bánh xích Z18

Yêu cầu kỹ thuật khi gia công
Đây là chi tiết dạng đĩa có răng trong lỗ để truyền động ,đường kính ngoài 440-0,12,độ đảo mặt đầu B so với đường kính lỗ sai lệch không quá 0,048mm
B.Trình tự các nguyên công
– Nguyên công 1 : Tiện ngoài đạt kích thước 222 mm
Tiện lỗ đạt kích thước 200 mm
Tiện lỗ đạt kích thước 185,2 mm
Tiện mặt đầu đạt kích thước 68,3 mm
– Nguyên công 2 : Tiện ngoài đạt kích thước 247 mm
Tiện ngoài đạt kích thước 222 mm
Tiện lỗ đạt kích thước 188 mm
Tiện rẵng thoát dao
Tiện mặt đầu còn lại đạt kích thước 67 mm
– Nguyên công 3 : Tiện tinh ngoài đạt kích thước 220 mm
Tiện tinh lỗ đạt kích thước 187,2 mm
Tiện tinh mặt đầu đạt kích thước 66,3 mm
Tiện vát mép
– Nguyên công 4 : Tiện tinh ngoài đạt kích thước 220 mm
Tiện tinh mặt đầu còn lại đạt kích thước 65,6 mm
Tiện vát mép
– Nguyên công 5 : Gia công răng bằng phương pháp xọc răng m3; Z64
– Nguyên công 6 : Phay 4lỗ 20
– Nguyên công : Nhiệt luyện

 

http://www.mediafire.com/?e9sqi8ru97h9ci3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *