Quy trình thiết kế thân Van

Công nghệ chế tạo máy là một nghành then chốt, đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nghànhkinh tế quốc dân, phát triển ngành công nghệ chế tạo máy đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta. 
Phát triển ngành công nghệ chế tạo máy phải được tiến hành đồng thời với việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tưcác trang thiết bị hiện đại. Phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học.
Hiện nay trong các ngành kinh tế nói chung, ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kĩ sư cơ khí, cán bộ kĩ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất.
Đồ án tốt nghiệp là một mắt xích cuối cùng, có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư, hay cũng như cán bộ kỹ thuật. Nó thâu tóm, tổng hợp tất cả các kiến thức đã học trước đây. Giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm quen và nắm bắt được thực tế tốt hơn. 
Sau một thời gian tìm hiểu và với sự chỉ bảo nhiệt tình của Giáo viên Đinh Đắc Hiến đến nay em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ chế tạo máy. Trong đồ án này em xin trình bày: Thiết kế quy trình gia công thân và lá van V200. Với các phần như sau:
Chương 1: Tìm hiểu và phân tích chi tiết gia công.
Chương 2: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết.
Chương3: Thiết kế đồ gá.
Trong quá trình thiết kế và tính toán tất nhiên sẽ không tránh khỏi các sai phạm và thiếu sót, em rất mong được sự tận tình chỉ bảo của các thầy cô giáo trong bộ môn công nghệ chế tạo máy, ý kiến đóng góp của các bạn; chính những điều đó sẽ giúp cho em nắm vững lý thuyết và thực tế, để em chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.

MỤC LỤC

MỤC LỤC 4

LỜI NÓI ĐẦU . 6

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG . 8

I. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết . 8

1. Lá van 8

2. Thân van 9

II. Xác định dạng sản xuất 10
1. Sản lượng hàng năm .10
2. Trọng lượng chi tiết 10
3. Xác định dạng sản xuất . .11
III. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiết . .11
1. Lá van . 11
2. Thân van . .11
IV. Xác định phương pháp chế tạo phôi .12
1. Lá van . .12
2. Thân van 12
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 13
I.Phân tích và chọn phương pháp gia công các bề mặt 13
1. Xác định đường lối công nghệ 13
2. Chọn phương pháp gia công 13
II. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết . 14
II.1. Lá van . 14
Nguyên công 1: Phay thô, tinh mặt đầu H. . 14
Nguyên công 2: Phay thô tinh mặt bên C . 19
Nguyên công 3: Phay một lần mặt trên A . 24
Nguyên công 4: Phay chuẩn phụ 27
Nguyên công 5: Phay thô, tinh mặt bên D 29
Nguyên công 6: Phay rãnh dẫn hướng trên mặt C 34
Nguyên công 7: Phay rãnh dẫn hướng trên mặt D 37
Nguyên công 8: Khoan 2 lỗ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/domsang/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]22 40
Nguyên công 9: Phay rãnh lắp trục vít . 43
Nguyên công 10: Phay thô, tinh mặt đầu K 46
Nguyên công 11: Tiện rãnh lắp bạc đồng chữ T . 50
Nguyên công 12: Tổng kiểm tra 53
II.2. Thân van 55
Nguyên công 1: Tiện thô, tinh mặt bích M, vát mép 55
Nguyên công 2: Phay thô, tinh mặt P . 64
Nguyên công 3: Tiện thô, tinh mặt bích N; vát mép . 68
Nguyên công 4: Khoan, doa 2 lỗ trên mặt bích M . . 77
Nguyên công 5: Khoan, doa 2 lỗ; khoan cá lỗ còn lại trên mặt P . 81
Nguyên công 6: Tiện thô, tinh mặt bậc E, F . 85
Nguyên công 7: Tổng kiểm tra. 93
III. Tính lượng dư cho các bề mặt . 94
1. Lá van . .94
2. Thân van 100
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ 106
I. Đồ gá phay 106
II. Đồ gá khoan . 111
KẾT LUẬN . 117
TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

http://www.mediafire.com/?5xl3wdkp5lu3fu4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.