[Silde Bài giảng] Slide.Phân tích và thiết kế hệ thống, 176 Trang

 

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Chương 2 KHỞI ĐẦU DỰ ÁN
Chương 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
Chương 3 (cont) TẬP HỢP THÔNG TIN
Chương 3 (cont) MÔ HÌNH XỬ LÝ
Chương 3 (cont) MÔ HÌNH DỮ LIỆU
Chương 4 (cont) THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG
Chương 4 (cont) THIẾT KẾ TỆP

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 9.99 MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?4u2nutw092ywxeq
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *