[Slide bài giảng] Chiến lược bảo vệ môi trường định hướng 2020

Chiến lược có Chiến lược xác định trong giai đoạn từ nay đến năm 2005 –2006 ưu tiên cao nhất triển khai thực hiện các nội dung như: Thống kê và từng bước xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý chất thải; Thực hiện các dự án khắc phục và cải tạo các điểm, vùng, khu vực bị ô nhiễm và suy thoái nặng; Giải quyết hậu quả do ô nhiễm chất độc màu da cam/đi-ô-xin đối với môi trường; Bảo vệ môi trường đô thị và khu công nghiệp; Bảo vệ đa dạng sinh học và các giải pháp như: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về môi trường từ Trung ương đến địa phương, ưu tiên cho cấp tỉnh trở xuống; Tạo sự chuyển biến cơ bản trong đầu tư bảo vệ môi trường; Tăng cường pháp chế nhà nước về môi trường; Đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường, bao gồm các nội dung: Hiện trạng môi trường và những thách thức; Quan điểm, mục tiêu và các nội dung cơ bản của Chiến lược; Các giải pháp chiến lược và Tổ chức thực hiện.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Brian Levant
Kiểu tập tin : PPT

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?6k7ltwl8j3t18u5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *