[Slide bài giảng] Kỹ thuật hóa học hữu cơ – Ts.Đoàn Thị Thu Loan, 222 Trang

KỸ THUẬT SƠN
Chương 1: Giới thiệu chung
– 1.1. Lịch sử phát triển
– 1.2. Khái niệm sơn/lớp phủ (paint/surface coating)
– 1.3. Các thành phần của sơn
– 1.4. Chất tạo màng
Chương 2: Các thành phần của sơn
– 2.1 Chất tạo màng
– 2.2. Dung môi, chất pha loãng
– 2.3 Bột màu (pigments)
– 2.4 Các phụ gia
– 2.5 Chất làm khô
Chương 3: Sản xuất sơn
Chương 4: Các phương pháp gia công màng sơn
KỸ THUẬT VẬT LIỆU COMPOZIT
Chương1: Giới thiệu chung
CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU THÀNH PHẦN CỦA POLYME COMPOZIT
Chương 3: Các phương pháp gia công
KỸ THUẬT SẢN XUẤT BỘT VÀ GIẤY
Chương 1: MỞ ĐẦU
Chương 2: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT GIẤY
Chương 3: SẢN XUẤT BỘT
Chương 4: SẢN XUẤT GIẤY

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đoàn Thị Thu Loan
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?4cxe802di2v883u
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *