[Slide Bài giảng] Lý Thuyết Tín Hiệu – Ths.Lê Xuân Kỳ, 215 Trang

 

 

http://www.thuvienso.info
Chương 1: Một số khái niệm cơ bản.
– Tín hiệu.
– Phân loại tín hiệu.
– Biểu diễn giải tích tín hiệu.
Chương 2: Tín hiệu xác định.
– Các thông số đặc trưng.
– Ví dụ về tín hiệu xác định.
– Tín hiệu xác định phức.
– Phân tích tín hiệu ra các thành phần.
– Phân tích tương quan.
– Phân tích phổ.
Chương 3: Phân tích tín hiệu trong miền tần số.
– Biến đổi Fourier
– Phổ của một số tín hiệu thông dụng
– Mật độ phổ
Chương 4: Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính.
– Hệ thống tuyến tính bất biến LTI
– Quan hệ giữa các đặc trưng tín hiệu ngõ vào-ngõ ra
Chương 5: Tín hiệu điều chế.
– Cơ bản về điều chế tín hiệu
– Điều chế tương tự
– Điều chế xung

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Xuân Kỳ
Kiểu tập tin : PDF

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?zzymmwmdymy
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *