[Slide Bài giảng] Xử Lý Nước Cấp – Ts.Đặng Viết Hùng, 234 Trang

 

http://www.thuvienso.info – Chương 1. Giới thiệu tổng quan
– Chương 2. Công trình thu nước
– Chương 3. Quá trình keo tụ
– Chương 4. Quá trình khử sắt
– Chương 5. Quá trình lắng nước
– Chương 6. Quá trình lọc nước
– Chương 7. Quá trình khử trùng
– Chương 8. Xử lý nước bậc cao
– Chương 9. Ổn định hóa nước
– Chương 10. Mạng lưới cấp nước

 

Nguồn : internet
Tác giả : Đặng Viết Hùng
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?3hr6futt94h10hm
[/like-gate]

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *