Solidworks

SOLIDWORKS 2015 – MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐÁNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

– Một số điểm mới của phần mềm solidworks 2015:

1. Profile Center Mate
solidworks1
2. Customizable Context – Sensitive Toolbars (Tùy chỉnh thanh công cụ theo ngữ cảnh)
solidworks2
3. SOLIDWORKS Treehouse
solidworks3
[adrotate banner=”8″]
4. Up to Reference
solidwork4
5. Drawing zones đã sẵn sàng trong SOLIDWORKS 2015!
solidworks5png
6. Thêm sketch relations at a common vertex
7. Viewing
solidworks7
8. Web2 cho SOLIDWORKS Enterprise PDM
9. Chi phí cho các mối hàn (Weldments)
10. Làm phẳng bề mặt
11. SOLIDWORKS 2015 mang đến – Hỗ trợ in 3D
12. Xoay khu vực bánh răng cho mô phỏng dòng chảy
13. SOLIDWORKS 2015 – Xuất sang AEC
14. Selection Sets (Bộ chọn lọc)
[adrotate banner=”7″]

Related Articles

Back to top button