Sử dụng hệ linux trên các thiết bị điện

gettingstartedwi

 

Getting Started with BeagleBone – Linux-Powered Electronic Projects With Python and javascript
English | ISBN: 1449345379 | 2013 | 144 pages | PDF, EPUB | 46 MB

Đa phần mọi người nghĩ hệ điều hành linux chỉ dùng trên các máy tính cá nhân hoặc hệ thống máy tính, tuy nhiên hệ điều hành này còn được dùng rất nhiều trên các trang thiết bị điện, trên các thiết bị điện tử cầm tay và dĩ nhiên là bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền do đây là hệ điều hành mở, cũng như khả năng tùy biến của hệ linux rất cao hoàn toàn có thể phục vụ các yêu cầu lập trình và ứng dụng của bạn.

30k

mang theo usb để chép

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *